Medicinska marknadsundersökningar
 
Start    |    Tjänster    |    Företaget
 
 
Lonia consulting Medicinska marknadsundersökningar
 
 
Ju mer kunskap du har om kundernas beteenden, åsikter och produktval desto bättre kan du anpassa ditt budskap och kommunikation till målgruppen. Detta gäller även inom vårt verksamhetsområde - läkemedel och medicintekniska produkter.

Lonia Consulting arbetar med att ta fram skräddarsydd information genom kvantitativa (telefonintervjuer) och kvalitativa (fokusgruppe och djupintervjuer) marknadsundersökningar,
 • inför lansering av nya produkter där fokus ligger att ta reda på existerande behandlingsval, starka och svaga sidor hos de mest använda produkterna, om det finns tydliga "un-met needs" inom terapiområdet.
 • om patient- och remissflöden.
 • och undersöka effekten av en lansering. Hur kunderna har uppfattat er kommunikation och om det leder till en användning.
 • löpande uppföljning av produktens användning och dess fortsatta acceptans hos målgruppen.
 • key opinion mapping, dvs vem är tongivande inom ett specifikt terapiområde?
 • om du står inför ett problem, t.ex. utebliven eller minskad försäljning som inte kan förklaras och där du behöver en djupare förståelse kring kundernas terapival val och behandlingsstrategi.
Lonia Consulting hjälper dig med,
 • problemdefinition
 • tar fram frågeformulär/intervjuguider
 • bokar och genomför intervjuer med kvalificerade medicinska intervjuare på lokalt språk, svenska, finska, danska och norska
 • skriver rapporter i power-point format
 • skriver executive summary i power-point eller word format efter kundens önskemål
 • presenterar projektet med tydliga rekommendationer
 
 
 
Kontakt

Ulf Nissbrandt
Tel. +46 (0) 70 7711889
E-mail: ulf.nissbrandt@lonia.se
Privacy policy >>